Dil Seçiniz

Gizarte, Sanatın Sırrı, kişiye özgü, ruha dokunabilen, neşeli, dinamik, dengeli, zarif, samimi, güven veren, doğayı seven, doğal ve yerel malzemelerin kullanılması gerektiğini savunan bir kişiliğe sahiptir.

  • Hukukçular Towers A Blok Kat:18 No:66/111 Kartal/İSTANBUL
  • info@gizartemimarlik.com
  • 0 532 470 37 29
“Modern Mimari” Nasıl Ortaya Çıkmıştır, Özellikleri Nelerdir?

“Modern Mimari” Nasıl Ortaya Çıkmıştır, Özellikleri Nelerdir?

Modern mimarlık ve Fonksiyonalizm ile eş anlamda kullanılan Modernizm , temel olarak biçimin basitleştilip yalınlaştırılması ve süslemenin mimariden yok edilmesini kendine ilke edinen bir ekoldür. Öncülüğünü yapan mimarların her birinin söz konusu ekole  yaklaşımlarında benimsediği farklılıklar daha 20. yy’ın başlarında ortaya çıkmıştır. Ekol kısa sürede dünyanın pek çok saygın mimar ve eğitimcileri tarafından da benimsenerek popüler hale gelmiştir. Buna rağmen 20. yy’ın ilk yarısında bu akımı temsil eden ancak az sayıda yapının uygulandığı görülmüştür. Ne var ki ekol, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin ilk 30 yılında gerek kurumsal gerekse ticari amaçlı yapı inşaatında dünyanın en çok tercih edilen bir mimari stili olmuştur.

Pek çok yazara göre Modern Mimarlık, her toplumda Modernite ve Aydınlanma’ya bağlı olarak ortaya çıkan sosyal bir gelişmedir. Onlara göre bu stil belli bir dönemin sosyal ve politik gelişmelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer yazarlara göre ise, Modern Mimarlık teknolojik ve mühendislik gelişmelerinin sonucunda ortaya çıkan sanayi devrimi ile seri üretimi olanaklı hale gelen demir, çelik ve cam gibi yeni malzemelerinin katkısıyla gerçekleştirilen bir stildir. İngiltere’de bir zamanlar  “karanlık ve şeytani işletmeler” in kentleri olarak tanımlanan Manchester, York Shire vb kentlerin değişen peyzajları, kısa zamanda Kuzey Britanya’nın tümüne egemen olmuştur.

Bu nedenle endüstri mimarlığı bazı yazarlar tarafından, sanayi kentinin olumsuzluklarıyla özdeşleşmiş, sağır, şeffaf ve düz yüzeyli yalın biçimlerin oluşturduğu,  bu nedenle de gerçekte insanlığın ‘soğuk ve acımasız yüzü’ olarak görülmesi gereken  bir mimari ekoldür.

10 Adımda Kısa Kısa Mimarlık Tarihi
18 Şubat 2020, 14:04